“Deze speciaal voor de foodsector ontwikkelde snelloopdeuren, voldoen aan de hoogst gestelde eisen”