FAAC Group 1346x450_Tiny

Ethische gedragscode

FAAC Group is actief op de markt, voelt zich geroepen om zich met de markt te confronteren en gelooft sterk in het vermogen van de marktmechanismen om efficiëntie, economische groei en welzijn te genereren. Het aanvaarden van de regels en de uitdagingen van de markt betekent echter niet dat men alleen met de markt te maken heeft. De markt is inderdaad een fundamentele, maar niet de enige factor waarmee een onderneming zich tegenwoordig moet confronteren.

Het toekennen van waarde aan de verwachtingen van ieder die, direct of indirect, in relatie staat tot het bedrijf is een nauw met de ethiek verbonden verrichting; waarde die, in haar meest waarlijke betekenis, alleen zin verwerft in relatie met de tegenpartij waaraan men rechten en waardigheid toekent, en in een context met duidelijke referentiewaarden.

De Ethische Gedragscode is een integraal deel van het Model voor Organisatie, Beheer en Controle dat door FAAC S.p.A., overeenkomstig het Italiaanse wetsdecreet 231/2001 van het Italiaanse recht wordt toegepast. De Gedragscode wordt op alle websites van de Groep gepubliceerd.

Ethische gedragscode